Projekti i Studije

Od osnivanja u današnjoj formi, Institut je napravio preko 120 projekata, od kojih neke u suradnji sa sličnim institucijama drugih zemalja.

U glavnom izborniku omogučeno je pretraživanje projekata po godinama.

Neki od značajnijih projekata dostupni su za preuzimanje kao pdf datoteke: