O nama

U Institutu se obavljaju slijedeći poslovi:

 • izrada studija za razvoj željezničkoga, cestovnoga, poštanskoga, riječnoga, pomorskoga i zračnog prometa, te telekomunikacija,
 • izrada studija u području prometa i veza vezanih za sigurnost prometa i zaštitu okoliša,
 • priprema podloga i izrada studija za dugoročne i srednjoročne planove razvoja prometa i veza,
 • izrada prometnih studija i idejnih rješenja za potrebe gospodarskih i drugih organizacija i pravnih subjekata,
 • izrada projekata i nadzor izgradnje objekata prometne infrastrukture,
 • sudjeluje u školovanju i izobrazbi kadrova iz oblasti prometa i veza,
 • unapređuje i razvija informacijski sustav za potrebe prometa i veza,
 • prati znanstvena dostignuća iz oblasti prometa i veza,
 • sudjeluje u izradi temeljnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja na projektima sufinanciranim od nadležnog Ministarstva znanosti i tehnologije,
 • sudjeluje u izradi projekata u okviru nacionalnoga znanstvenog programa,
 • surađuje na izradi znanstvenoistraživačkih, razvojnih i stručnih projekata za vlastite potrebe,
 • obavlja recenzije i prezentacije znanstvenih, razvojnih i stručnih radova,
 • obavlja ekspertize iz djelatnosti prometa i veza,
 • organizira i održava znanstvene skupove, simpozije, savjetovanja, stručna predavanja, referate i konsultacije,
 • sudjeluje u izradi podloga za norme iz područja prometa i veza,
 • surađuje sa znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • organizira bibliotečnu djelatnost iz oblasti prometa i veza,
 • organizira i druge djelatnosti koje pridonose boljem korištenju sredstava Instituta.

Organizacija Instituta:

 • Odjel za željeznički promet
 • Odjel za cestovni promet
 • Odjel za zračni promet
 • Odjel za vodni promet
 • Odjel za kombinirani (intermodalni) transport
 • Odjel za kadrovske, financijske i opće poslove