Obrana disertacije

Utorak, 13. lipanj 2006.
Naš djelatnik, doktorand mr. sc. Goran Kos obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: ''Povećanje propusne moći čvorova smanjenjem presijecanja prometnih tokova''.