Prezentacija prijedloga prometne mreže Međimurja

Četvrtak, 13. rujan 2007.

U ponedjeljak 10.09.2007. u Čakovcu je održano predavanje na teme "Koncepcija razvoja prometa u Međimurju s osvrtom na promet kroz gradove" i "Regulacija prometa u Gradu Čakovcu". Prezentacija je održana u organizaciji Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja.

Predloženu mrežu moguće je preuzeti na ovim stranicama.