Autorizirana predavanja

Četvrtak, 6. srpanj 2006.

U rubrici STUDENTI možete pronaći Autorizirana predavanja prof. dr. sc. Ivana Dadića iz kolegija Teorija i organizacija prometnih tokova i primjer za izradu seminarskog rada.

Konzultacije za izradu seminarskog rada održavaju se u sobi 19 u Kušlanovoj ulici u terminu:

Ponedjeljak:  

   14.00-16.00

Četvrtak: 

   14.00-16.00

Asistenti:

dr. sc. Goran Kos

Marko Ševrović, dipl. ing.

Marko Šoštarić, dipl ing. (soba 6)