Workshop na Fakultetu prometnih znanosti

Srijeda, 13. veljača 2008.

ROAD TRAFFIC OPTIMISATION THROUGH ROAD USE CHARGING


    Problem optimizacije cestovnog prometa odavno je premašio granice razvijenih zemalja i njihovih velikih gradova. Gotovo svaki vedi grad u svijetu došao je do točke gdje nova rješenja upravljanja cestovnim prometom utemeljena na naprednim tehnologijama postaju neophodna. Republika Hrvatska i njezini vedi gradovi (Zagreb, Rijeka, Split, ...) nipošto u tome nisu iznimka.

    Dostupnost novih tehnologija, prvenstveno onih koje omoguduju točno
određivanje položaja pokretnih objekata (satelitska navigacija: GPS,
Galileo, GNSS) te raširenost infrastrukture za prijenos podataka u realnom
vremenu (GSM, UMTS), stvorili su preduvjete za izgradnju naprednih
sustava za kontrolu cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj. Jedna od
evidentnih primjena takvih sustava jest elektronska naplata korištenja
cesta, osobito onih koje su u pojedinim vremenskim periodima intenzivno
korištene (gradske ceste u vrijeme odlaska i dolaska s posla, autoceste u
vrijeme turističke sezone).
   
    Uvažavajudi značaj spomenute problematike, kao i potrebu razvoja
prometnih sustava u RH u spomenutom smjeru,

Hrvatski ogranak Kraljevskog instituta za navigaciju (The Royal
Institute of Navigation, London, UK - RIN),

Institut prometa i veza (IPV) i

Fakultet prometnih znanosti (FPZ) u Zagrebu
imaju čast pozvati Vas na jednodnevnu radionicu pod nazivom

ROAD TRAFFIC OPTIMISATION THROUGH ROAD USE CHARGING


Radionica de se održati 27. veljače 2008. godine na Fakultetu
prometnih znanosti u Zagrebu, Vukelideva 4, s početkom u 9.00 sati.
   
    O problematici optimizacije cestovnog prometa i pristupima
elektronske naplate korištenja cesta (congestion charging i road charging)
govorit de ugledni predavači iz Ujedinjenog Kraljevstva, Nigel Wall i
Greame Griffiths, predsjednik hrvatske podružnice Kraljevskog instituta za
navigaciju, dr. sc. Renato Filjar, FRIN te predstavnici Fakulteta prometnih
znanosti i Instituta prometa i veza.

    Aktivnosti unutar radionice održavat de se po sljededem programu:

09:00 - Otvaranje skupa

09:30 - Predavanje - g. Nigel Wall

10:45 - Predavanje - g. Greame Griffiths

12:30 - Predstavljanje RIN-a

12:45 - Prezentacija FPZ-a

13:00 - Prezentacija IPV-a

13:30 - Zatvaranje skupa


    Radionica je namijenjena prometnim stručnjacima, stručnjacima za
navigaciju, predstavnicima državnih institucija, državnih i privatnih tvrtki
vezanih uz promet, proizvođačima i prodavateljima navigacijske opreme,
krajnjim korisnicima, predstavnicima medija, studentima i svima
zainteresiranima za problematiku organizacije prometa i naplate korištenja
cestovne infrastrukture.
    Sva predavanja i ostale aktivnosti održavat de se na engleskom jeziku.
Sudjelovanje u radu radionice je besplatno. Registracija nije potrebna, iako
demo Vam biti zahvalni ako potvrdite Vaš dolazak. Također, molimo Vas da
ovu obavijest proslijedite zainteresiranim kolegama.
Pozivamo Vas da svojim dolaskom uveličate skup, proširite svoje
znanje o navedenom aspektu satelitske navigacije u funkciji naplate
cjelokupne cestovne infrastrukture i novih mogudnosti organizacije
prometa te iskoristite priliku za razmjenu kontakata, mišljenja i iskustava s
eminentnim međunarodnim predavačima i kolegama iz struke.


U ime organizatora,

Dr. sc. Renato Filjar, FRIN
The Royal Institute of Navigation Croatian Branch
Tel. +385 91 488 2222
E-mail: renato.filjar@yahoo.co.uk

Dekan
Fakulteta prometnih znanosti
prof. ddr. sc. Ivan Bošnjak

Predsjednik UV
Instituta prometa i veza
prof. dr. sc. Ivan Dadić