Povezivanje Gornjeg grada s Donjim gradom i rješavanje problema parkiranja u središtu Grada Zagreba

Utorak, 5. veljača 2008.

Tribina na FPZ-u

Danas je na Fakultetu prometnih znanosti održana javna tribina "POVEZIVANJE GORNJEG GRADA S DONJIM GRADOM I RJEŠAVANJE PROBLEMA PARKIRANJA U SREDIŠTU GRADA ZAGREBA" koju je moderirao prodekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr. sc. Dragan Badanjak dok je predavač bio prof. dr. sc. Ivan Dadić sa suradnicima. Na tribini se okupio veliki broj zainteresiranih studenata, djelatnika Fakulteta, građana i novinara, a predstavljeni su projekti koji su na temu tribine izrađeni na Institutu prometa i veza te na Fakultetu prometnih znanosti.