Održan okrugli stol «SIGURNOST PROMETA NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA»

Ponedjeljak, 16. veljača 2009.

Hrvatski autoklub i Savez za željeznicu u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim željeznicama organizirao je okrugli stol na temu "Sigurnost prometa na željezničko-cestovnim prijelazima u razini - prijedlozi za povećanje sigurnosti". Na okruglom stolu u Hrvatskom autoklubu prisustvovali su državni tajnik iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture g. Branimir Jerneić, g. Vladimir Haboš, načelnik sigurnosti željezničkog prometa u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, g. Zvonko Šmuk, pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog autokluba, g. Mijat Kurtušić predsjednik uprave HŽ-Infrastrukture d.o.o, g. Branko Kreš, predsjednik Saveza za željeznicu te uvaženi stručnjaci iz područja cestovnog i željezničkog područja.

Okrugli stol imao je za svrhu upoznati širu javnost s problemom sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima, te iznijeti konkretne prijedloge mjera za poboljšanje stanja. "Na željezničko-cestovnim prijelazima u Republici Hrvatskoj događa se u prosjeku pet do sedam izvanrednih događanja mjesečno, uglavnom sa najtežim posljedicama. Ova događanja predstavljaju specifičan problem sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj. Problem nije karakterističan samo za Hrvatsku već je kao takav okarakteriziran i tretiran u prometnim sustavima država u našem okruženju odnosno članica Europske Unije" rekao je g. Georg Davor Lisicin iz Hrvatskog autokluba.

"Sigurnost prometa na željezničko-cestovnim prijelazima u razini koji predstavljaju mjesta kolizije dva raznolika vida prometa kompleksno je pitanje. Stoga je važno da su se danas okupili svi odgovorni subjekti i nadležne institucije koje mogu pridonijeti povećanju sigurnost i smanjenju broja nesreća na željezničko cestovnim prijelazima " rekao je g. Branko Kreš, predsjednik Saveza za željeznicu.

"Sustavan i konkretan rad na smanjenju broja godišnje stradalih u prometu strateško je opredjeljenje Hrvatskog autokluba, kao nacionalne udruge koja zastupa interese svojih 190.000 članova i udruženih autoklubova, ali i svih ostalih domaćih i stranih vozača. Hrvatski autoklub je i ovom problemu pristupio s tim motivom te je pripremio elaborat koji je u pripremi skupa predstavljen, kako u Hrvatskim željeznicama i Savezu za željeznicu tako i u svim relevantnim domaćim institucijama, koje su pozvane da se uključe u rješavanje problema stradavanja vozača na željezničko-cestovnim prijelazima. Zaključci koji su usvojeni na stručnom skupu nastali su temeljem tog elaborata" rekao je g. Zvonko Šmuk, pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog autokluba.

Na kraju okruglog stola, a temeljem dosadašnjeg praćenja stanja i iskustava u rješavanju problema željezničko-cestovnih prijelaza u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske Unije predloženo je niz mjera i aktivnosti za koje se svi sudionica okruglog stola nadaju da će doprinijeti povećanju sigurnosti na ŽCPR-ima.

Zaključci okruglog stola:

  • potrebno je izgraditi revidirani, predhodno usklađen i usaglašen Program rješavanja željezničko-cestovnih prijelaza u Republici Hrvatskoj,
  • potrebno je uspostaviti jedinstvenu bazu podataka o prometnim nesrećama na željezničko-cestovnim prijelazima u razini i njihovim posljedicama,
  • potrebno je pratiti i sudjelovati u postupcima usklađivanja europskog zakonodavstva relevantnog za sigurnost prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i sigurnost sudionika u cestovnom prometu, te ista primjeniti i u nacionalnom zakonodavstvu te niz ostalih.
     

Osim navedenih mjera i aktivnosti potrebno je pokrenuti opsežnu kampanju za bolju informiranost i educiranost sudionika u cestovnom prometu glede prisutnih rizika i pravilnog ponašanja kod korištenja željezničko-cestovnih prijelaza.