Institut prometa i veza postao akreditirani pružatelj usluga za EuroRAP

Srijeda, 3. ožujak 2010.

Cilj "EuroRAP Road Protection Score (RPS) Star Ratings" je ocjena stupnja rizika od fatalnih ili teških ozljeda korisnika ceste.
.
"EuroRAP RPS2.0 Star Ratings" opisuje stupanj rizika od fatalnih ili teških ozljeda osoba u vozilu. Stupanj rizika dobiva se ocjenom vjerojatnosti sudara do kojeg može doći usljed cestovne infrastrukture i zaštite koju omogućuje cestovna infrastruktura osobama u vozilu u slučaju sudara.

"EuroRAP RPS2.0" model koristi rangiranje sa zvjezdicama od 1 do 5 i na taj način ocjenjuje stupanj rizika fatalnih ili teških ozljeda osoba u vozilu. Pet zvjezdica je vrlo sigurna cesta, a jedna označava cestu s najvišim rizikom.
Cesta se ocjenjenjuje s "RPS2.0 Star Rating" bazirano na rezultatu rizika koji se dobije. Rezultat rizika je mjera relativnog rizika dijela ceste baziranog na ocjeni tri tipa mogućih sudara:

  • slijetanje s ceste
  • direktni (frontalni) sudar
  • Bočni sudar (raskrižja)