IPV u sustavu EDUROAM-a

Četvrtak, 8. listopad 2009.

Institut prometa i veza kao punopravna članica CARNet-a uključila se u EDUROAM mrežu te svim članovima akademske zajednice kroz svoju wireless mrežu omogućava pristup mrežnim servisima.

Kad se govori o pristupu Internetu, pod pojmom se roaminga podrazumijeva mogućnost pristupa mreži i odgovarajućim servisima uz uporabu jedinstvenog elektroničkog identiteta i to neovisno o mjestu na kojem se korisnik nalazi.

eduroam™ (Educational Roaming) je roaming sustav uspostavljen pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža TERENA-e. Eduroam je usmjeren ponajprije na omogućavanje bežičnog, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa. Hrvatska je, zahvaljujući projektu AAI@EduHr, aktivna članica eduroam zajednice od samoga početka.

Autentikacija u sustavu eduroam temelji se na 802.1x standardima i zasniva se na međunarodnoj hijerarhiji RADIUS poslužitelja u koju su uključeni i središnji poslužitelji AAI@EduHr sustava.

Sve trenutačno raspoložive usluge pristupa mreži u sustavu AAI@EduHr povezane su u jedinstveni hrvatski roaming sustav. Sve rabe istu nacionalnu hijerarhiju RADIUS poslužitelja te, izuzev modemskog pristupa i Mobile CARNet usluge, 802.1x standarde.
O stanju eduroam.hr roaming sustava više se može doznati putem web sjedišta na adresi http://www.eduroam.hr.
Sustav nadzora stanja AAI@EduHr omogućava korisnicima i uvid u stanje infrastrukture (http://www.aaiedu.hr/status/).