IPV na Intertrafficu

Ponedjeljak, 7. travanj 2008.
Predstavnici IPV-a posjetili su najveći europski sajam prometne opreme Intertraffic koji se svake dvije godine održava u Amsterdamu. Posjeta je organizirana u sklopu studijskog putovanja na kojem su izučavani prometni sustavi danskog grada Kopenhagena te švedskog grada Malmo.