Djelatnosti

Djelatnost Instituta prometa i veza je sljedeća:

 • znanstvena i razvojna istraživanja na području prometa i veza;
 • objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja na području prometa i veza;
 • znanstveno osposobljavanje na području prometa i veza;
 • održavanje i razvoj znanstvenoistraživačke infrastrukture u svim područjima prometa i veza;
 • računalne i srodne djelatnosti (izdavanje programske opreme - softwera, obrada podataka, izdavanje i upravljanje bazama podataka);
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja.
 • Izrada projekata i nadzor izrade objekata prometne infrastrukture.

Područje usluga:

 • Sve vrste prometnog inženjerstva
 • Projektiranje u prometu
 • Nadzor provođenja projekata
 • Istraživanje i razvoj na području prometa i veza te računalnih aplikacija
 • Prometno planiranje
 • Organizacija i edukacija 
 • Marketing
 • Izrada software-a
 • GIS
 • Poslovna organizacija
 • Financije i transportna ekonomija
 • Kombinirani prijevozi (multimodalni prijevoz tereta)
 • Menadžment kvaliteta
 • Menadžment okoliša, odnosno zaštita okoline