Studije i projekti 2007

 • Izrada digitalnog video katastra cjelokupne cestovne infrastrukture županijskih i lokalnih cesta ŽUC-a Virovitica, ŽUC Virovitičko-podravske županije.
 • Studija opravdanosti rekonstrukcije mosta Bistrec u Donjem Kraljevcu u Međimurskoj županiji, ŽUC Međimurske županije.
 • Izrada studije prometa grada Vodice, Grad Vodice.
 • Prometna studija za grad Jastrebarsko, Grad Jastrebrasko.
 • Izrada digitalnog video katastra infrastrukturnih lučkih objekata Lučke uprave Rijeka, Lučka uprava Rijeka.
 • Ekonomski, prometni i demografski učinci izgradnje pelješkog mosta na gravitacijsko i šire područje, Ekonomski fakultet i Fakultet prometnih znanosti.
 • Izrada Analize dosadašnjeg prometnog razvitka, brojanje i prognoza prometa u Gradu Vitovitici, Grad Virovitica.
 • Studija prometnog sustava Grada Čakovca, Grad Čakovec.
 • Izrada Analize i ocjene stanja mreže županijskih i lokalnih cesta u Međimurskoj županiji s brojanjem prometa, ŽUC Međimurske županije.
 • Studija prijevoza putnika u cestovnom prometu za područje Zadarske županije, Zadarska županija - Zadar.
 • Studija opravdanosti izgradnje brze ceste Vrbovec-Bjelovar, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.