Studije i projekti 2003

 • Prometni projekt smirenja prometa u Klinča Selu. Općina Klinča Selo
 • Investicijska studija "Remont dionice Vrbovec-Križevci (20,4 km)". HŽ
 • Investicijska studija "Remont dionice Ivankovo-(Vinkovci) (dk i Ik) (21,2 km)". HŽ
 • Investicijska studija "Modernizacija pruge Oštarije-Knin-Spliot (građevinski radovi)". HŽ
 • Investicijska studija "Izmjena sustava električne vuče Moravice-Rijeka-Šapjane i Škrljevo-Bakar". HŽ
 • Projekt sanacije opasnih zavoja u Klinča selu. ŽUC Zagreb
 • Analiza prometne signalizacije i sigurnosti prometa na autocesti Rijeka, Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.
 • Prometna studija solinskog cestovnog čvora - II. Analiza prometnih tokova i prostorno urbanističkih planova. ŽUC Split, 2003.
 • Prometna regulacija u rafineriji nafte Sisak. INA d.d., RNS, Sisak
 • Studija redefiniranja željezničkog čvora Varaždin, HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o., Zagreb
 • Studija optimalizacije transportnog sustava luke Rijeka, Lučka uprava Rijeka, Rijeka
 • Izvješće o provedbi i nadzoru nad provedbom kriterija za subvencioniranje javnog cestovnog prijevoza na otocima -za I. - III. 2003. godine, Zagreb, 2002. Mistarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo
 • Prometni projekt obavijesne i turističke signalizacije za Grad Velika Gorica, Turistička zajednica Zagrebačke županije
 • Prometni projekt obavijesne i turističke signalizacije za Grad Ivanić Grad, Turistička zajednica Zagrebačke županije
 • Prometni projekt obavijesne i turističke signalizacije za Grad Jastrebarsko, Turistička zajednica Zagrebačke županije