Studije i projekti 2002

 • Projekt valorizacije autobusnog kolodvora u prometnom sustavu Zagreba, Zagreb, 2002. Autobusni kolodvor, d.o.o.
 • Projekt tehničko-tehnološkog uređenja unutarnjih prostora autobusnog kolodvora Zagreb, Zagreb, 2002.
 • Podzakonski akti civilnog zrakoplovstva, Zagreb, 2002. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.
 • Koncepcija strategije razvitka zračnog prometa Republike Hrvatske, Zagreb, 2002. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.
 • Smjernica za primjenu promjenljivih prometnih znakova, Zagreb, 2002. ZG-projekt i Hrvatske ceste.
 • Razrada, provedba i nadzor nad provedbom kriterija za subvencioniranje javnoga cestovnog prijevoza na otocima, Zagreb, 2002. Mistarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo.
 • Studije o prostorno-prometnim elementima trase autoceste na Jadransko-jonskom koridoru, na području Primorsko-goranske županije, Zagreb, 2002. Primorsko-goranska županija, Zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje.
 • Studija opravdanosti rekonstrukcije porušenog mosta na rijeci Lici u Ostrvici na cesti L-59092, Zagreb, 2002. Županijska uprava za ceste na području Ličko-senjske županije.
 • Studija opravdanosti rekonstrukcije mosta Staro sedlo na lokalnoj cesti L-59034, Zagreb, 2002. Županijska uprava za ceste na području Ličko-senjske županije.
 • Studija opravdanosti rekonstrukcije županijske ceste Poljica-Zagvozd. ŽUC Split.
 • Studija opravdanosti rekonstrukcije županijske ceste Prapatnica-Prgomet. ŽUC Split.
 • Studija opravdanosti rekonstrukcije županijske ceste kroz naselja Kaštela. ŽUC Split.
 • Studija opravdanosti izgradnje spojne dionice ceste Zelovo-Neorić. ŽUC Split.
 • Studija opravdanosti izgradnje sjeverne zaobilaznice Lovreća na državnoj cesti D 60. ŽUC Split.
 • Znanstvenoistraživački projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Prometna politika i strategijsko planiranje razvoja. Glavni istraživač: akademik Josip Božičević.
 • Znanstvenoistraživački projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Suvremene tehnologije u kombiniranom prijevozu. Glavni istraživač: prof. dr. sc. Ivan Marković.
 • Znanstvenoistraživački projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Modeliranje procesa i optimizacija razvoja željeznice. Glavni istraživač: prof. dr. sc. Mirko Čičak.
 • Znanstvenoistraživački projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Razvijanje metodologije saniranja opasnih mjesta na cestama. Glavni istraživač: prof. dr. sc. Ivan Dadić.
 • Znanstvenoistraživački projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Optimizacija javnog prijevoza grada zagreba. Glavni istraživač: dr. sc. Vladimir Marić, doc.
 • Znanstvenoistraživački projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Model željezničkog kolosijeka u uvjetima povećanih brzina. Glavni istraživač: dr. sc. Antun Stipetić, izv. prof.
 • Znanstvenoistraživački projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Modeliranje i optimizacija etapnosti razvoja cestovne mreže hrvatske. Glavni istraživač:
  prof. dr. sc. Željko Radačić.
 • Znanstvenoistraživački projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Razvoj nekonvencionalnog zrakoplovstva za jadransko priobalje. Glavni istraživač: dr. sc. Borivoj Galović, doc.
 • Prometna studija solinskog cestovnog čvora - I. Analiza prometnih tokova i prostorno urbanističkih planova. ŽUC Split, 2002.