Studije i projekti 2001

 • Studija opravdanosti rekonstrukcije i modernizacije dionice županijske ceste 5126 od Velike Plane do Pazariškog Bakovca, 2001. Županijska uprava za ceste na području Ličko-senjske županije.
 • Studija opravdanosti saniranja i rekonstrukcije mosta Kolakovica na rijeci Bogdanici u Ličko-senjskoj županiji, 2001. Županijska uprava za ceste na području Ličko-senjske županije.
 • Studija opravdanosti saniranja i rekonstrukcije mosta Mostište na rijeci Obsenici u Ličko-senjskoj županiji, 2001. Županijska uprava za ceste na području Ličko-senjske županije.
 • Studija opravdanosti saniranja i rekonstrukcije mosta Sedlo na rijeci Suvaji u Ličko-senjskoj županiji, 2001. Županijska uprava za ceste na području Ličko-senjske županije.
 • Studija opravdanosti rekonstrukcije dijela Ulice bana Josipa Jelačića - Šubićevac u Šibeniku, 2001. Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije.
 • Studija opravdanosti rekonstrukcije ceste Mandalina-Solaris-Zablaće u Šibeniku, 2001. Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije.
 • Prometna studija opravdanosti izgradnje zamjenske dionice državne ceste D-60 Lovreć-Imotski od Bekavaca do Lovreća, 2001. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
 • Prometna studija povezivanja Hrvaca, Zelova i Neorića, te Zelova i Ogorja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 2001. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
 • Prometno rješenje kružnog raskrižja državnih cesta D-56 Muć Gornji-Sinj i Drniš-Muć-Klis, 2001. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
 • Kriteriji za subvencioniranje javnog cestovnog prijevoza na otocima, 2001. Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo.
 • Prometni projekt regulacije prometa na području zone sanitarne zaštite izvorišta Ponikve na Krku, 2001. Ponikve d.o.o. Krk.
 • Prometni projekt raskrižja pristupne ceste odlagalištu otpada i ceste Krk - Baška na Krku, 2001.
  Ponikve d.o.o. Krk.
 • Prometna povezanost Rijeke i njen utjecaj na razvitak luke. Zagreb, 2001. Lučka uprava Rijeka.
 • Mogućnosti i opravdanost posluživanja terminala Sušak preko kolodvora Sušak Pećine i ukidanja pruge Rijeke Rijeka Brajdica, Rijeka 2001. Lučka uprava Rijeka.
 • Prometni projekt turističko-informativne signalizacije za Nacionalni park "Krka", Zagreb, 2001. Javna ustanova NP "Krka".
 • Smjernice za projektiranje i opremanje raskrižja kružnog oblika - rotora, Zagreb, 2001. Hrvatske ceste, Zagreb.
 • Prometni projekt postavljanja prometnih znakova i oznaka na cesti u Jastrebarskom, (dionica Ž-1042 u duljini cca 2,8 km), Zagreb, 2001. Zagrebačka županija, Grad Jastrebarsko.
 • Znanstvenoistraživački projekti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Strategija razvitka prometnog sustava Republike Hrvatske (193001). Glavni istraživač: akademik Josip Božičević.
 • Znanstvenoistraživački projekti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Sigurnost prometa s aspekta odnosa sudionika i okoline (193002). Glavni istraživač prof. dr. sc. Ivan Dadić.
 • Znanstvenoistraživački projekti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Usklađenost razvoja prometnih grana (193004). Glavni istraživač prof. dr. sc. Ivan Marković.
 • Znanstvenoistraživački projekti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Željezničke pruge velikih brzina (193005). Glavni istraživač prof. dr. sc. Antun Stipetić.
 • Znanstvenoistraživački projekti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Etapna izgradnja cestovne mreže u Republici Hrvatskoj (193003). Glavni istraživač prof. dr. sc. Dražen Topolnik.
 • Znanstvenoistraživački projekti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije:
  Optimizacija javnoga gradskoga i prigradskog prometa. Glavni istraživač doc. dr. sc. Vladimir Marić.