Studije i projekti 2000

  • Prometni projekt semaforizacije pješačkog prijelaza u ulici A. Starčevića i koordinacije prometa na semaforiziranom raskrižju A. Starčevića - Fra J. Milete - A. Šupuka i S. Radića - Fra J. Milete u Šibeniku, 2000. Županijska uprava za ceste na području Šibensko - kninske županije.
  • Prometna analiza propusne moći cesta D-33 i D-8 na dionici Tromilja - Ražine u Šibeniku, 2000. Županijska uprava za ceste na području Šibensko - kninske županije.
  • Studija isplativosti s analizom i prikazom posebnih ulaganja za dovođenje u funkciju aerodroma Klisa odnosno športsko poslovne luke Osijek, 2000. Zračna luka Osijek.
  • Studija razvitka cestovne infrastrukture u funkciji prometno-gospodarskog razvitka Zagrebačke županije, Zagreb, 2000. "Građevinsko poduzeće Zagreb" d.o.o.
  • Projekt modernizacije i rekonstrukcije terminala rasutih tereta u Bakru, Lučka uprava Rijeka, Rijeka, 2000.