Studije i projekti 1999

  • Koncepcija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina, 1999. Grad Varaždin.
  • Analiza i ocjena stanja cestovne mreže na području Grada Zagreba, 1999. Zagrebačke ceste d.o.o.
  • Koncepcija razvitka prometnog sustava Grada Kutine, 1999. Grad Kutina.
  • Koncepcija razvitka prometnog sustava Grada Čakovca, 1999. Grad Varaždin. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.