Studije i projekti 1998

 • Prometni projekt semaforizacije Ulice Hrvatskog sokola i Ožujske ulice u Zagrebu, 1998. Gradski ured za izgradnju Grada Zagreba.
 • Prijedlog strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, 1998. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH.
 • Prometni projekt odvijanja prometa za vrijeme rekonstrukcije zapadne strane Trga Nikole Šubića Zrinskog, Strossmayerovog trga, Trga kralja Tomislava i dijela Praške ulice, 1998. Zagrebačke ceste d.o.o., Zagreb.
 • Prometni projekt odvijanja prometa za vrijeme rekonstrukcije Trga Hrvatskih Velikana i okolnih ulica, 1998. Zagrebačke ceste d.o.o., Zagreb.
 • Koncepcija razvitka cestovne mreže Općine Saborsko (prometna studija), 1998. Općina Saborsko.
 • Prijedlog idejnog rješenja izmjene priključka kompleksa WTC-a u Rijeci na GMC-105, 1998. WTC Rijeka.
 • Desetogodišnji plan razvitka Luke Rijeka, 1998. Lučka uprava Rijeka, Rijeka.
 • Recenzija idejnih rješenja zaobilaznice centra grada, 1998. Grad Rijeka, Direkcija za urbanizam i ekologiju.
 • Prometni projekt rekonstrukcije Branimirove ulice između raskrižja sa Sveticama i raskrižja sa Čulinečkom ulicom,1998. Grad Zagreb, Gradski ured za izgradnju grada.
 • Koncepcija razvitka prometnog sustava Grada Čakovca, 1998. Grad Čakovec, Upravni odijel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno - komunalne poslove.
 • Mogućnost revitalizacije Zračne luke Rijeka, 1998. Primorsko-Goranska županija
  Županijski zavod za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.