Studije i projekti 1997

  • Generalni plan uređenja grada Rijeke - prometni dio - analiza postojećeg stanja s ocjenom stanja i funkcioniranja sustava - terminali daljinskog prometa u gradu, 1997. Grad Rijeka.
  • Prijedlog strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, 1997. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.
  • Prometni projekt otvaranja za promet zapadnog dijela Koturaške ulice u Zagrebu, 1997. Gradski ured za izgradnju Grada Zagreba.