Studije i projekti 1995

  • Elaborat za ishođenje lokacijske dozvole za semaforizaciju raskrižja Mihanovićeva-Haulikova (stručni prijedlog),1995. Gradski sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Zagreb. 
  • Elaborat o organizaciji i metodologiji brojenja i ankete putnika u javnom gradskom prijevozu putnika, 1995. Gradski sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Zagreb.
  • Projekt: Prometno-tehnički elementi i postupci označavanja zavoja na cestama - Katalog rješenja, 1995. Ministarstvo unutarnjih poslova RH.
  • Projekt prometne regulacije na raskrižju Tratinske, Kranjčevićeve i Brozove ulice u Zagrebu, 1995. Poljoprivredna zadruga "Sutla-Šenkovec", Zagreb.
  • Prometno i sigurnosno rješenje raskrižja ceste Nedelišće-Ormož u Nedelišću, 1995. Poglavarstvo općine Nedelišće.
  • Model organizacije prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije, 1995. Županija Krapinsko-zagorska, Krapina.