Studije i projekti 1993

  • Studija opravdanosti brze ceste Vrbovec-Bjelovar-Virovitica, 1993. SO Bjelovar i SO Virovitica,
    HC - Hrvatske ceste Zagreb.
  • Studija analize postojeće dokumentacije nove željezničke pruge Zagreb-Rijeka, 1993. HŽ - Hrvatske željeznice.
  • Strategije razvoja željezničkog prometnog sustava Republike Hrvatske, 1993. HŽ - Hrvatske željeznice.
  • Studija izgradnje Jadranske željezničke pruge Rijeka.Split-Dubrovnik sa čvorištima, 1993. HŽ - Hrvatske željeznice.
  • Studija izgradnje željezničke pruge Krapina-Lepoglava, 1993. HŽ - Hrvatske željeznice.
  • Projekt horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u zoni Mihanovićeve ulice, 1993. Gradski sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Zagreb.