Studije i projekti 1992

 • Studije o osnivanju d.o.o. za telekomunikacije. HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije Zagreb, 1992.  
 • Ratna razaranja i štete u prometu i vezama Hrvatske. Institucije i javna poduzeća iz prometa i veza Hrvatske 1992.  
 • Razvrstavanje cesta RH - I., 1992. HC - Hrvatske ceste Zagreb.  
 • Razvrstavanje cesta RH - II., 1992. HC - Hrvatske ceste Zagreb.  
 • Ceste kao faktor sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj. HC - Hrvatske ceste Zagreb, 1992.  
 • IOBP’92 - Integralna obrada brojanja prometa na cestama RH za 1992. HC - Hrvatske ceste Zagreb.  
 • Studija o sigurnosti prometa na zaobilaznici Rijeke, 1992. HC - Hrvatske ceste Zagreb  
 • Riječnik željezničkih stručnih pojmova, 1992. HŽ- Hrvatske željeznice.  
 • Prometna studija izgradnje kanala "Dunav-Sava" od Vukovara do Šamca, 1992. JP Hrvatska vodoprivreda.  
 • Integralni transport u funkciji povezivanja prometnih grana 2-10-314, 1992. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH.  
 • Optimalni razvoj prometnog sustava Hrvatske i uključivanje RH u prometni sustav Europe 2-10-414, 1992. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH.  
 • Ceste kao čimbenik sigurnosti prometa 2-10-413, 1992. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH.